Red blood cell-mimicking liposomes loading curcumin promote diabetic wound healing

  • Impact factors: 10.8
  • Publication: JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
  • Author:Qinghan Tang, Mei Dong, Zeyu Xu, Nannan Xue, Ruihan Jiang, Xuchao Wei, Jingyue Gu, Yue Li, Rongshuang Xin, Jia Wang, Xueying Xiao, Xin Zhou, Shaoping Yin, Yiwei Wang, Jun Chen
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jconrel.2023.07.049
  • Date:2023-08-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation