Regulation of Cx43 and its role in trichloroethylene-induced cardiac toxicity in H9C2 rat cardiomyocytes

  • Impact factors: 8.943
  • Publication: CHEMOSPHERE
  • Author:Zhongkun Teng, Bin Jiang, Jianming Wang, Tiantian Liu, Stanley Aniagu, Ziyu Zhu, Tao Chen, Yan Jiang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.chemosphere.2023.138249
  • Date:2023-02-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation