Self-Assembled Phytochemical Nanomedicines with Enhanced Bioactivities for Effective Acute Kidney Injury Therapy

  • Impact factors: 9.224
  • Publication: ACS Sustainable Chemistry & Engineering
  • Author:Xiangyu Chen, Qian Ren, Guangcan Chen, Zeng Yi, Qiulan Tong, Yaqin Ran, Lei Ma, Ping Fu, Liang Ma, Xudong Li
  • DOI citation-doi:10.1021/acssuschemeng.2c05786
  • Date:2023-04-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation