Shikonin inhibits immune checkpoint PD-L1 expression on macrophage in sepsis by modulating PKM2

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Lijia Yuan, Yong Wang, Youlian Chen, Xiaoyin Chen, Shun Li, Xueyan Liu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110401
  • Date:2023-06-09

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation