Single-cell RNA sequencing deciphers the mechanism of sepsis-induced liver injury and the therapeutic effects of artesunate

  • Impact factors: 7.169
  • Publication: ACTA PHARMACOLOGICA SINICA
  • Author:He Xue-ling, Chen Jia-yun, Feng Yu-lin, Song Ping, Wong Yin Kwan, Xie Lu-lin, Wang Chen, Zhang Qian, Bai Yun-meng, Gao Peng, Luo Piao, Liu Qiang, Liao Fu-long, Li Zhi-jie, Jiang Yong, Wang Ji-gang
  • DOI citation-doi:10.1038/s41401-023-01065-y
  • Date:2023-04-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation