Site-specific nanoswitch circumventing immune resistance via activating TLR and inhibiting PD-L1/PD-1 axis

  • Impact factors: 10.8
  • Publication: JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
  • Author:Yanyun Hao, Hui Li, Xiaoyan Ge, Yang Liu, Jialin Yin, Xia Li, Yutong Liu, Hongfei Chen, Lingling Huang, Jing Zou, Shiying Zhang, Hao Wu, Zhiyue Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jconrel.2023.07.048
  • Date:2023-08-02

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation