Spleen fibroblastic reticular cell-derived acetylcholine promotes lipid metabolism to drive autoreactive B cell responses

  • Impact factors: 31.373
  • Publication: Cell Metabolism
  • Author:Qin Zeng, Shuyi Wang, Mengyuan Li, Shuang Wang, Chaohuan Guo, Xinyuan Ruan, Ryu Watanabe, Yimei Lai, Yuefang Huang, Xiaoyu Yin, Chuanzhao Zhang, Binfeng Chen, Niansheng Yang, Hui Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.cmet.2023.03.010
  • Date:2023-04-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation