Strain-specific effects of Akkermansia muciniphila on the regulation of intestinal barrier

  • Impact factors: 8.022
  • Publication: Food Science and Human Wellness
  • Author:Yang Liu, Qing Liu, Chengcheng Zhang, Jianxin Zhao, Hao Zhang, Wei Chen, Qixiao Zhai
  • DOI citation-doi:10.1016/j.fshw.2023.02.022
  • Date:2023-03-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation