Study on Sgc8 Aptamer-mediated Nucleic Acid Nanomaterial-doxorubicin Complex for Tumor Targeted Therapy

  • Impact factors: 5.589
  • Publication: EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS
  • Author:Xuemei Hu, Jing Zhang, Qi Xiang, Guoqiao Huang, Quan Yuan, Yuzhe Wang, Zhifa Shen
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ejpb.2023.02.009
  • Date:2023-02-28

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation