Targeted metabolomics reveals PFKFB3 as a key target for elemene-mediated inhibition of glycolysis in prostate cancer cells

  • Impact factors: 7.9
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Xue-Man Dong, Lin Chen, Pu Wu, Long-Hui Cheng, Yu Wang, Youjian Yang, Yongwei Zhang, Wei-Yang Tang, Tian Xie, Jian-Liang Zhou
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.155185
  • Date:2023-11-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation