Telmisartan inhibits microglia-induced neurotoxic A1 astrocyte conversion via PPARγ-mediated NF-κB/p65 degradation

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Wei Quan, Cheng-Shi Xu, Xiao-Chong Li, Chao Yang, Tian Lan, Meng-Yue Wang, Dong-Hu Yu, Feng Tang, Ze-Fen Wang, Zhi-Qiang Li
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110761
  • Date:2023-08-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation