The sodium new houttuyfonate suppresses NSCLC via activating pyroptosis through TCONS-14036/miR-1228-5p/PRKCDBP pathway

  • Impact factors: 8.755
  • Publication: CELL PROLIFERATION
  • Author:Rilei Jiang, Bing Lu, Fanchao Feng, Qian Li, Xiaolei Chen, Shibing Cao, Zhaoxia Pan, Zhengming Deng, Yufei Zhou, Ping Liu, Jiatuo Xu
  • DOI citation-doi:10.1111/cpr.13402
  • Date:2023-01-25

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation