TMAO promotes dementia progression by mediating the PI3K/Akt/mTOR pathway

  • Impact factors: 2.586
  • Publication: TISSUE & CELL
  • Author:Xiaojuan Hu, Yamin Zhang, Cheng Gu, Ruipeng Wu, Yuping Yao, Fulin Gao, Lulu Luo, Yi Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.tice.2023.102034
  • Date:2023-02-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation