Treatment of Idiopathic Pulmonary Fibrosis by Inhaled Silybin Dry Powder Prepared via the Nanosuspension Spray Drying Technology

  • Impact factors: 0
  • Publication: ACS Pharmacology & Translational Science
  • Author:Xinai Ma, Kexin Xia, Jianjun Xie, Baofei Yan, Xingxing Han, Sipan Li, Yongan Wang, Tingming Fu
  • DOI citation-doi:10.1021/acsptsci.3c00033
  • Date:2023-05-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation