TRIM26 promotes non-small cell lung cancer survival by inducing PBX1 degradation

  • Impact factors: 10.75
  • Publication: International Journal of Biological Sciences
  • Author:Sun Yuening, Lin Peng, Zhou Xiumin, Ren Ying, He Yuanming, Liang Jingpei, Zhu Zhigang, Xu Xiaofeng, Mao Xinliang
  • DOI citation-doi:10.7150/ijbs.81726
  • Date:2023-05-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation