UCHL1 aggravates skin fibrosis through an IGF-1-induced Akt/mTOR/HIF-1α pathway in keloid

  • Impact factors: 5.834
  • Publication: FASEB JOURNAL
  • Author:Chipeng Guo, Lizhu Liang, Jingbin Zheng, Yang Xie, Xiaonan Qiu, Guozhen Tan, Jingang Huang, Liangchun Wang
  • DOI citation-doi:10.1096/fj.202300153RR
  • Date:2023-05-31

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation