Variable p53/Nrf2 crosstalk contributes to triptolide-induced hepatotoxic process

  • Impact factors: 4.271
  • Publication: TOXICOLOGY LETTERS
  • Author:Zhenyan Hou, Miao Yan, Huixiang Li, Weida Wang, Shen You, Mingjin Wang, Tingting Du, Hui Gong, Wenqun Li, Lin Guo, Shanshan Wei, Bikui Zhang, Ming Ji, Xiaoguang Chen
  • DOI citation-doi:10.1016/j.toxlet.2023.03.011
  • Date:2023-03-28

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation